Jak malincí jsme, nedaleko bývalé myslivny Řasy – 20140722