II. setkání, společné foto se jmény účastníků – 20140531